Osobním údajem fyzické osoby je zejména její jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení. Správcem těchto osobních údajů je Adam Šimoník, IČ: 07778538. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění s tím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů naleznete po kliku na odkaz.